Category Archives: เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติมีบทบาทในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจะว่าไป 3D Printing ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นัก เพราะได้มีการใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการ Rapid prototyping หรือการทำต้นแบบรวดเร็ว มาตั้งแต่ยุค 1980 แล้ว แต่ที่กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งก็เพราะมีการพัฒนา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีขนาดที่เล็กลงแต่ดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการพัฒนา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้เข้าสู่ผู้ใช้ในระดับครัวเรือนมากขึ้นในราคาที่ต่ำลงเรื่อยๆ อีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถตอบโจทย์ให้กับแวดวงต่างๆ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา (Education) อุตสาหกรรมการออกแบบ (Industrial Design) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) งานด้านวิศวกรรม (Engineering) งานด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) การแพทย์และทันตกรรม (Medical & Dental) การออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery) การบินและอวกาศ (Aerospace) […]