Category Archives: บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติลดโลกภาวะร้อน

บ้านนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ แต่ยิ่งไปกว่านั้นพลังงานก็ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ลักษณะสำคัญของบ้านประหยัดพลังงานคือเป็นบ้านที่มีการสะสมความร้อนภายในบ้านต่ำ จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ได้อย่างไม่ร้อนมากนัก เมื่อไม่ร้อนก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปในการเปิดเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงเครื่องทำความเย็นอื่นๆ อย่างตู้เย็นก็ทำงานน้อยลง จึงทำให้การใช้พลังงานน้อยลง ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงตามมา การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนั้นมักจะออกแบบไม่ให้ส่วนที่อยู่อาศัยหรือตัวบ้านทั้งหลังต้องสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง เพื่อไม่ให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามาในตัวบ้านได้ เมื่อความร้อนไม่สามารถเข้ามาในตัวบ้านหรือเข้ามาได้น้อยบ้านจึงไม่ค่อยมีความร้อนสะสม ทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศมากจนเกินไปก็ยังอยู่ได้สบายๆ โดยทั่วไปแล้วการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานจะเน้นการลดความร้อนของตัวบ้านด้วยธรรมชาติ รวมไปถึงการเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวบ้านด้วยธรรมชาติเช่นกัน คุณจึงสามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งเรื่องของความเย็นและแสงสว่าง การลดความร้อนภายในบ้านแบบวิธีธรรมชาตินั้นก็จะประกอบด้วยการออกแบบให้มีทิศทางการหันของบ้านให้เข้ากับทิศของพระอาทิตย์รวมไปถึงทิศทางของลมตามธณรมชาติ ทำให้สามารถลดความร้อนภายในบ้านได้ด้วยลมธรรมชาติ นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีลดความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะช่วยบังแดดให้กับตัวบ้าน สร้างความร่มรื่นพร้อมกับสร้างอากาศที่เย็นสบายสดชื่นรอบตัวบ้านได้ การออกแบบบ้านให้เข้ากับวิธีธรรมชาติแล้ว การออกแบบบ้านให้ลดความร้อนสะสมหรือป้องกันความร้อนด้วยวัสดุฉนวนกันความร้อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยวัสดุที่เลือกมาใช้ในการก่อสร้างบ้านนั้นมักจะมีคุณสมบัติที่ไม่ให้ความร้อนผ่าน หรือผ่านได้น้อย รวมทั้งไม่สะสมความร้อน เมื่อนำมาใช้บ้านจึงไม่มีความร้อนสะสมและทำให้ใช้พลังงานลดลงกว่าบ้านที่ใช้วัสดุปรกติ วัสดุเหล่าน้ประกอบไปด้วย อิฐมวลเบา กระจกสะท้อนแสง แผ่นสะท้อนความร้อนหรือฉนวนกันความร้อน หลังคาฉนวนกันความร้อน แผ่นฝ้าเคลือบสารกันความร้อน วัสดุเหล่านี้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับวิธีกันความร้อนแบบธรรมชาติแล้วจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยการบ้านประหยัดพลังงานภายในบ้านก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้บริโภคยุคใหม่ นำมาพิจารณาในการตัดสินใจสรรหาที่พักอาศัยที่จะอยู่คู่กับเขาไปอีกนาน นอกเหนือจากรูปแบบ การออกแบบ ราคา ที่ตั้ง โดยการออกแบบก็มีส่วนช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานได้พอสมควร อาทิ ออกแบบบ้านให้มีกระจกที่กว้างและใหญ่ขึ้น ทำให้แสงส่องเข้ามาในตัวบ้านเพิ่มขึ้น ไม่ต้องเปิดไฟ เป็นต้น