Category Archives: ชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้า ช่วยให้การใช้พื้นที่คลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้นวางสินค้า ช่วยรักษาคุณภาพสินค้าด้วยการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน ทำให้ค้นหาเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย รวดเร็ว ชั้นวางอุตสาหกรรมเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ที่เน้นการจัดเก็บในแนวสูง ตั้งแต่ 3 ม. ขึ้นไป การเลือกชั้นวางให้เหมาะกับธุรกิจต้องคำนึงถึง ชนิด ขนาด น้ำหนัก ข้อจำกัดต่างๆ ของสินค้า การเลือกชั้นวางสินค้า หากมีคลังเก็บสินค้าก็ต้องมีชั้นวางสินค้าเป็นของคู่กัน ซึ่งชั้นวางสินค้าช่วยให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ช่วยรักษาคุณภาพสินค้าจากการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน ทำให้การค้นหาและเคลื่อนย้ายทำได้ง่ายและรวดเร็ว การเลือกชั้นวางสินค้ ต้องพิจารณาจาก ชนิด ขนาด และน้ำหนักสินค้าที่จะจัดเก็บ ซึ่งนำไปสู่การเลือกพาเลทสำหรับใส่สินค้าที่ต้องบรรจุสินค้าได้ดีและวางบนชั้นวางสินค้าได้พอดี ชั้นวางสินค้า เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดเก็บสินค้าและวัสดุ การเลือกใช้ชนิดของชั้นวางสินค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะเก็บสินค้าได้มากและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้การรับเข้า-จ่ายออกทำได้ง่าย แม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากชั้นวางสินค้ามีหลายประเภท จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและพื้นที่ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ประเภทของชั้นวางสินค้าที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจ 1. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมแบบเลือกแพลเลทได้ เป็นชั้นวางสินค้าที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท มีโครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก สามารถปรับระยะห่างของแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้หลากหลาย ใช้รถยก forklift เลือกหยิบสินค้าชิ้นใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงสินค้าก่อนหลัง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทั่วไป 2. ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน […]